سفر معاون وزیرنیرو به آبادان و خرمشهر

بحران شوری آب آبادان و خرمشهر
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر6

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر6

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر4

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر4

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر3

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر3

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر2

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر2

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر1

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر1

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.