چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار

Loading

حوزه آب

 • تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
  تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
 • دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
  دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
 • بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
  بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
 • سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
  سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
 • تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
  تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
 • آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
  آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
 • اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
  اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
 • جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
  جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
 • خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
  خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
 • مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
  مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
Loading
آرشیو اخبار

حوزه فاضلاب

 • تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
  تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
 • دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
  دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
 • بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
  بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
 • سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
  سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
 • تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
  تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
 • آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
  آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
 • اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
  اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
 • جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
  جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
 • خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
  خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
 • مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
  مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
Loading
آرشیو اخبار

ادارات تابعه

 • تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
  تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
 • دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
  دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
 • بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
  بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
 • سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
  سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
 • تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
  تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
 • آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
  آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
 • اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
  اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
 • جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
  جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
 • خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
  خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
 • مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
  مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
Loading
آرشیو اخبار

سایر حوزه ها

 • تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
  تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
 • دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
  دولت سیزدهم و مجموعه وزارت نیرو و آبفا کشور، عزمی راسخ برای برطرف کردن مشکلات آب و فاضلاب در خوزستان دارد
 • بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
  بررسی وضعیت پروژه‌های خوزستان در چهارمین سفر مدیرعامل آبفای کشور به اهواز
 • سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
  سه راهبرد اساسی آب و فاضلاب برای عبور از فصل بارندگی
 • تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
  تولید و توزیع آب بسته بندی لیوانی بین مواکب پایانه مزی شلمچه
 • آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
  آب موکب ها و پایانه‌های مرزی خوزستان دارای کیفیت مطلوبی است
 • اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
  اللهم ارزقنا شفاعه الحسین یوم الورود
 • جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
  جلسه هماهنگی خدمات رسانی به زوار عتبات عالیات در آستانه اربعین حسینی (ع) با حضور استاندار و مدیر عامل آبفا خوزستان
 • خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
  خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی در شلمچه و چذابه بدون همکاری استان های معین
 • مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
  مشکلی در تامین آب زوار در پایانه های مرزی خوزستان وجود ندارد
Loading
آرشیو اخبار