چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

جدیدترین اخبار

Loading

حوزه آب

 • بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
  بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
 • همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
  همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
 • جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
  جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
  ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
 • بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
  بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
 • پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
  پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
 • بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
  بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
 • استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
  استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
 • بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
  بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
 • تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
  تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
Loading
آرشیو اخبار

حوزه فاضلاب

 • ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
  ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
 • بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
  بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
 • استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
  استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
 • بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
  بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
 • جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه ظهر 23 آذرماه یک طرفه می شود
  جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه ظهر 23 آذرماه یک طرفه می شود
 • جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه 2 آذرماه مسدود می شود
  جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه 2 آذرماه مسدود می شود
 • جشن آب در روستاهای خوزستان برگزار می شود
  جشن آب در روستاهای خوزستان برگزار می شود
 • جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه 25 آبان مسدود می شود
  جاده ساحلی غربی اهواز از چهارشنبه 25 آبان مسدود می شود
 • طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان انجام شد : انتصاب سرپرست دفترفناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک آبفاخوزستان
  طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان انجام شد : انتصاب سرپرست دفترفناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک آبفاخوزستان
 • تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
  تحقق 70 درصد پیشرفت فیزیکی در عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب ماهشهر
Loading
آرشیو اخبار

ادارات تابعه

 • بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
  بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
 • همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
  همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
 • جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
  جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
  ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
 • بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
  بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
 • پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
  پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
 • بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
  بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
 • استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
  استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
 • بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
  بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
 • تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
  تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
Loading
آرشیو اخبار

سایر حوزه ها

 • بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
  بازدید مدیر عامل آبفا خوزستان و بازرس کل استان خوزستان از روند اجرایی ترمیم نوار حفاری های پروژه فاضلاب اهواز
 • همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
  همزمان با دهه فجر امسال محقق می شود: برخورداری 121 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی خوزستان از آب با کیفیت
 • جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
  جلسه مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
  ارائه خدمات به مشترکان آبفای بندر امام خمینی (ره) در دفاتر پیشخوان دولت
 • بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
  بسم الله الرحمن الرحیم"والفجر و لیال عشر والشفع و الوتر واللیل اذا یسر"
 • پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
  پایان عملیات تعمیر شبکه اصلی آب شهر اندیمشک
 • بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
  بازدید استاندار و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از روند پیشرفت پروژه های اصلاح شبکه فاضلاب شهر اهواز
 • استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
  استقرار تیم‌های عملیاتی آبفا در ۲۲ نقطه بحرانی اهواز
 • بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
  بازدید میدانی مدیر عامل آبفا خوزستان از منطقه کروشات اهواز
 • تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
  تاکید بر تسریع تکمیل طرح جامع فاضلاب اهواز
Loading
آرشیو اخبار