حوزه آب

 • <span class='sliderTitle'>تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس 
از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته است</span>
  تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته است
 • <span class='sliderTitle'>طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهبهان کلید خورد</span>
  طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهبهان کلید خورد
 • <span class='sliderTitle'>آغاز طرح ضربتی قطع انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال در مسیرهای شهری و روستایی امورآب حیات</span>
  آغاز طرح ضربتی قطع انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال در مسیرهای شهری و روستایی امورآب حیات
 • <span class='sliderTitle'>تلاش شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برای رفع مشکل آب بخش الوار گرمسیری</span>
  تلاش شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برای رفع مشکل آب بخش الوار گرمسیری
 • <span class='sliderTitle'>بررسی و پیگیری مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان بهبهان</span>
  بررسی و پیگیری مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان بهبهان
 • <span class='sliderTitle'>پیشگیری از کاهش تولید و تلاش جهت حفظ پایداری در تاسیسات ۴ گانه آب حیات</span>
  پیشگیری از کاهش تولید و تلاش جهت حفظ پایداری در تاسیسات ۴ گانه آب حیات
 • <span class='sliderTitle'>پایداری شبکه آبرسانی روستایی ایذه با نصب الکتروپمپ شناور</span>
  پایداری شبکه آبرسانی روستایی ایذه با نصب الکتروپمپ شناور
 • <span class='sliderTitle'>عملیات تجهیز چاه جدید آب شهر اندیمشک انجام شد</span>
  عملیات تجهیز چاه جدید آب شهر اندیمشک انجام شد
 • <span class='sliderTitle'>پایداری شبکه آبرسانی روستای قالند بهبهان با تعویض الکتروپمپ</span>
  پایداری شبکه آبرسانی روستای قالند بهبهان با تعویض الکتروپمپ
 • <span class='sliderTitle'>جلوگیری از هدررفت ۵۰۰۰ مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز/ مهار شکستگی در خط انتقال ۱۰۰۰ آب حیات</span>
  جلوگیری از هدررفت ۵۰۰۰ مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز/ مهار شکستگی در خط انتقال ۱۰۰۰ آب حیات
Loading
آرشیو اخبار

حوزه فاضلاب

Loading
آرشیو اخبار

ادارات تابعه

 • <span class='sliderTitle'>تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس 
از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته است</span>
  تعرفه آب و هزینه حق انشعاب در روستاهای خوزستان پس از ادغام شرکتهای آب و فاضلاب افزایش نداشته است
 • <span class='sliderTitle'>طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهبهان کلید خورد</span>
  طرح آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهبهان کلید خورد
 • <span class='sliderTitle'>آغاز طرح ضربتی قطع انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال در مسیرهای شهری و روستایی امورآب حیات</span>
  آغاز طرح ضربتی قطع انشعابات غیرمجاز خطوط انتقال در مسیرهای شهری و روستایی امورآب حیات
 • <span class='sliderTitle'>تلاش شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برای رفع مشکل آب بخش الوار گرمسیری</span>
  تلاش شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برای رفع مشکل آب بخش الوار گرمسیری
 • <span class='sliderTitle'>لایروبی و شستشوی ۲۴ کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب بهبهان</span>
  لایروبی و شستشوی ۲۴ کیلومتر خطوط شبکه فاضلاب بهبهان
 • <span class='sliderTitle'>بررسی و پیگیری مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان بهبهان</span>
  بررسی و پیگیری مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان بهبهان
 • <span class='sliderTitle'>پیشگیری از کاهش تولید و تلاش جهت حفظ پایداری در تاسیسات ۴ گانه آب حیات</span>
  پیشگیری از کاهش تولید و تلاش جهت حفظ پایداری در تاسیسات ۴ گانه آب حیات
 • <span class='sliderTitle'>پایداری شبکه آبرسانی روستایی ایذه با نصب الکتروپمپ شناور</span>
  پایداری شبکه آبرسانی روستایی ایذه با نصب الکتروپمپ شناور
 • <span class='sliderTitle'>عملیات تجهیز چاه جدید آب شهر اندیمشک انجام شد</span>
  عملیات تجهیز چاه جدید آب شهر اندیمشک انجام شد
 • <span class='sliderTitle'>پایداری شبکه آبرسانی روستای قالند بهبهان با تعویض الکتروپمپ</span>
  پایداری شبکه آبرسانی روستای قالند بهبهان با تعویض الکتروپمپ
Loading
آرشیو اخبار

سایر حوزه ها

 • <span class='sliderTitle'>برگزاری رزمایش بزرگ سفیران سلامت در دزفول</span>
  برگزاری رزمایش بزرگ سفیران سلامت در دزفول
 • <span class='sliderTitle'>انتصاب نماینده های مدیر عامل در حوزه اجرایی و خدماتی در شهرها و روستاهای خوزستان</span>
  انتصاب نماینده های مدیر عامل در حوزه اجرایی و خدماتی در شهرها و روستاهای خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>نشست تعاملی آبفا و شهرداری آبادان در حل مشکلات آب و فاضلاب</span>
  نشست تعاملی آبفا و شهرداری آبادان در حل مشکلات آب و فاضلاب
 • <span class='sliderTitle'>انتصابات جدید در ادارات آبفا خوزستان</span>
  انتصابات جدید در ادارات آبفا خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>برگزاری جلسه وصول مطالبات آبفا دزفول و شهرهای تابعه</span>
  برگزاری جلسه وصول مطالبات آبفا دزفول و شهرهای تابعه
 • <span class='sliderTitle'>بازدید اعضا شورای اسلامی شهر امام از تاسیسات آبفا این شهر</span>
  بازدید اعضا شورای اسلامی شهر امام از تاسیسات آبفا این شهر
 • <span class='sliderTitle'>نمایندگان خوزستان در مجلس یازدهم مشکلات آبفا را پیگیری کنند</span>
  نمایندگان خوزستان در مجلس یازدهم مشکلات آبفا را پیگیری کنند
 • <span class='sliderTitle'>برگزاری اولین جلسه هم اندیشی و تعامل آبفا و آبفار در دزفول</span>
  برگزاری اولین جلسه هم اندیشی و تعامل آبفا و آبفار در دزفول
 • <span class='sliderTitle'>مشکل آتش سوزی کابل های برق به علت گرما و فشار زیاد در چاه های کف علی برطرف شد</span>
  مشکل آتش سوزی کابل های برق به علت گرما و فشار زیاد در چاه های کف علی برطرف شد
 • <span class='sliderTitle'>انتصاب صادق حقیقی پور بعنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان خوزستان و سرپرست آبفا اهواز</span>
  انتصاب صادق حقیقی پور بعنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان خوزستان و سرپرست آبفا اهواز
Loading
آرشیو اخبار