• <span class='sliderTitle'>پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای خوزستان در خارج از مرکز امکانپذیر شد</span>
  پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای خوزستان در خارج از مرکز امکانپذیر شد
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان اندیمشکی برای پرداخت قبوض خود از روش های غیر حضوری استفاده کنند</span>
  شهروندان اندیمشکی برای پرداخت قبوض خود از روش های غیر حضوری استفاده کنند
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان بهبهانی هشدارها را در خصوص مصرف آب جدی بگیرند</span>
  شهروندان بهبهانی هشدارها را در خصوص مصرف آب جدی بگیرند
 • <span class='sliderTitle'>تشدید کنترل میکروبی و بهداشتی آب شرب خوزستان</span>
  تشدید کنترل میکروبی و بهداشتی آب شرب خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>جلوگیری از هدررفت 36 مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز</span>
  جلوگیری از هدررفت 36 مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان خوزستانی بدون خروج از خانه از خدمات شرکت آبفا خوزستان استفاده کنند</span>
  شهروندان خوزستانی بدون خروج از خانه از خدمات شرکت آبفا خوزستان استفاده کنند
 • <span class='sliderTitle'>تولید ماده ضدعفونی کننده سطوح در اداره آب و فاضلاب شهر چمران</span>
  تولید ماده ضدعفونی کننده سطوح در اداره آب و فاضلاب شهر چمران
 • <span class='sliderTitle'>اطلاعیه مهم و فوری شرکت آب و فاضلاب خوزستان</span>
  اطلاعیه مهم و فوری شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>کارگاه آموزشی نصب صحیح انشعاب آب و فاضلاب برای ناظرین و پیمانکاران استان برگزار شد</span>
  کارگاه آموزشی نصب صحیح انشعاب آب و فاضلاب برای ناظرین و پیمانکاران استان برگزار شد
 • <span class='sliderTitle'>واگذاری انشعاب آب به استفاده کنندگان غیرمجاز آبادانی بدون اخذ جرایم</span>
  واگذاری انشعاب آب به استفاده کنندگان غیرمجاز آبادانی بدون اخذ جرایم
Loading
آرشیو اخبار
Loading
آرشیو اخبار
 • <span class='sliderTitle'>پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای خوزستان در خارج از مرکز امکانپذیر شد</span>
  پاسخگویی کاربران مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای خوزستان در خارج از مرکز امکانپذیر شد
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان اندیمشکی برای پرداخت قبوض خود از روش های غیر حضوری استفاده کنند</span>
  شهروندان اندیمشکی برای پرداخت قبوض خود از روش های غیر حضوری استفاده کنند
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان بهبهانی هشدارها را در خصوص مصرف آب جدی بگیرند</span>
  شهروندان بهبهانی هشدارها را در خصوص مصرف آب جدی بگیرند
 • <span class='sliderTitle'>تشدید کنترل میکروبی و بهداشتی آب شرب خوزستان</span>
  تشدید کنترل میکروبی و بهداشتی آب شرب خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>جلوگیری از هدررفت 36 مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز</span>
  جلوگیری از هدررفت 36 مترمکعب آب آشامیدنی در اهواز
 • <span class='sliderTitle'>شهروندان خوزستانی بدون خروج از خانه از خدمات شرکت آبفا خوزستان استفاده کنند</span>
  شهروندان خوزستانی بدون خروج از خانه از خدمات شرکت آبفا خوزستان استفاده کنند
 • <span class='sliderTitle'>تولید ماده ضدعفونی کننده سطوح در اداره آب و فاضلاب شهر چمران</span>
  تولید ماده ضدعفونی کننده سطوح در اداره آب و فاضلاب شهر چمران
 • <span class='sliderTitle'>اطلاعیه مهم و فوری شرکت آب و فاضلاب خوزستان</span>
  اطلاعیه مهم و فوری شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید انشعاب فاضلاب در آبادان</span>
  اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید انشعاب فاضلاب در آبادان
 • <span class='sliderTitle'>واگذاری انشعاب اقساطی فاضلاب به صاحبان صنایع شهرک صنعتی آبادان</span>
  واگذاری انشعاب اقساطی فاضلاب به صاحبان صنایع شهرک صنعتی آبادان
Loading
آرشیو اخبار
 • <span class='sliderTitle'>در خانه بمانید، ما بی وقفه در کنار شما هستیم</span>
  در خانه بمانید، ما بی وقفه در کنار شما هستیم
 • <span class='sliderTitle'>تقدیر مدیر آب و فاضلاب منطقه اندیمشک از جهادگران حوزه سلامت</span>
  تقدیر مدیر آب و فاضلاب منطقه اندیمشک از جهادگران حوزه سلامت
 • <span class='sliderTitle'>مشارکت کارکنان آب وفاضلاب منطقه اندیمشک در سامانه خودارزیابی الکترونیکی ویروس کرونا</span>
  مشارکت کارکنان آب وفاضلاب منطقه اندیمشک در سامانه خودارزیابی الکترونیکی ویروس کرونا
 • <span class='sliderTitle'>کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در اندیمشک برگزار شد</span>
  کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در اندیمشک برگزار شد
 • <span class='sliderTitle'>اقدامات پیشگیرانه همراه با استمرار خدمات رسانی به شهروندان</span>
  اقدامات پیشگیرانه همراه با استمرار خدمات رسانی به شهروندان
 • <span class='sliderTitle'>ساختمان های اداری و تاسیسات آبفا خوزستان در سراسر استان برای مقابله با کرونا ضدعفونی شد</span>
  ساختمان های اداری و تاسیسات آبفا خوزستان در سراسر استان برای مقابله با کرونا ضدعفونی شد
 • <span class='sliderTitle'>تجلیل از 73 نفر از بانوان شاغل در شرکت آبفا خوزستان</span>
  تجلیل از 73 نفر از بانوان شاغل در شرکت آبفا خوزستان
 • <span class='sliderTitle'>مدیر جدید اداره آب و فاضلاب شادگان معرفی شد</span>
  مدیر جدید اداره آب و فاضلاب شادگان معرفی شد
 • <span class='sliderTitle'>روابط عمومی آبفا خوزستان موفق به کسب رتبه برتر کشور شد</span>
  روابط عمومی آبفا خوزستان موفق به کسب رتبه برتر کشور شد
 • <span class='sliderTitle'>گواهینامه استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی توسط آبفا خوزستان اخذ شد</span>
  گواهینامه استقرار سیستم مدیریت مصرف انرژی توسط آبفا خوزستان اخذ شد
Loading
آرشیو اخبار