شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مدیر کل حراست شرکت مهندسی آبفا کشور از روند اجرایی پروژه فاضلاب اهواز وشرکت درهمایش مدیران

شرکت در همایش مدیران

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

شرکت در همایش مدیران

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

بازدید مدیر حراست شرکت مهندسی آبفا کشور از روند اجرایی پروژه فاضلاب اهواز

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

بازدید مدیر حراست شرکت مهندسی آبفا کشور از روند اجرایی پروژه فاضلاب اهواز

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

بازدید مدیر حراست شرکت مهندسی آبفا کشور از روند اجرایی پروژه فاضلاب اهواز

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

بازدید مدیر حراست شرکت مهندسی آبفا کشور از روند اجرایی پروژه فاضلاب اهواز

یکشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۱

شرکت در جلسه مدیران ، معاونین و مدیران مناطق

دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱

شرکت در جلسه مدیران ، معاونین و مدیران مناطق

دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.