دیدار مدیرعامل با جانبازان، ایثارگران و پرسنل خانواده شهید آبفا خوزستان

عکاس: جلال سعیدی نیا
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران

دیدار مدیرعامل با ایثارگران

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیرعامل با ایثارگران

دیدار مدیرعامل با ایثارگران

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.