نشست صمیمانه استاندار خوزستان با مهندسان ، پیمانکاران و عوامل اجرایی طرح های آبفا خوزستان

عکاس: علی چینی ساز
نشست صمیمانه استاندار10

نشست صمیمانه استاندار10

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار7

نشست صمیمانه استاندار7

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار6

نشست صمیمانه استاندار6

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار5

نشست صمیمانه استاندار5

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار4

نشست صمیمانه استاندار4

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار3

نشست صمیمانه استاندار3

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار2

نشست صمیمانه استاندار2

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار

نشست صمیمانه استاندار

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.