گزارش تصویری

معاون وزیر نیرو در بررسی آب آبادان و خرمشهر6
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه استاندار10
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
عکاس: علی چینی ساز
جشنواره آبان - ماهشهر
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
عکاس: جلال سعیدی نیا
نمایشگاه hsee
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
عکاس: علی چینی ساز
دیدار مدیرعامل با ایثارگران و جانبازان
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
عکاس: جلال سعیدی نیا
نمایشگاه هفته دولت
سه شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶
عکاس: علی چینی ساز/ جلال سعیدی نیا
بازدید مدیرعامل آبفا کشور از آبادان و خرمشهر
دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶
عکاس: جلال سعیدی نیا